Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Uvećanje plate za april Rasim Duraković

Prilog

Uvećanje plate za april Belma Adilović

Prilog

Odluka o plaćanju troškova školovanja Brkić Mirzet

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za plaćanje troškova u procesu odbrane 28.04.2021. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 27.04.2021. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 23.04.2021. godine

Prilog

Rješenje o dopuni rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za plaćanje troškova u procesu odbrane 21.04.2021. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 16.04.2021. godine

Prilog

Ugovor o djelu Bektić Emir april-juni

Prilog

Ugovor Centrotrans

Prilog

Ugovor Gras

Prilog

Rješenje o imenovanju Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu stanova

Prilog

Rješenje o utvrđivanju naknade za rad Komisije za jednokratne novčane pomoći

Prilog

Rješenje o utvrđivanju naknade za rad Komisije za javne nabavke 2021

Prilog

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Komisije za javne nabavke 2021

Prilog

Odluka o imenovanju Komisije za javne nabavke 2021

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za plaćanje troškova u procesu odbrane 25.03.2021. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 07.04.2021

Prilog

Rješenje o utvrđivanju naknade za rad Komisije za popis stalnih sredstava i sitnih inventara

Prilog