Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Odluka školovanje Aganović Nezir

Prilog

Odluka o plaćanju troškova školovanja Čaušević Rešadu

Prilog

Odluka o plaćanju troškova školovanja Hodžić Almiri

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Terme Ilidža 20.10.2021

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Reumal Fojnica 20.10.2021

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Aquaterm Olovo 18.10.2021

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Gradačac 20.10.2021

Prilog

Prekovremeni sati septembar- Hasim Halilovic

Prilog

Odluka školovanje Dijana Tuz

Prilog

Ugovor o djelu Bektić- Emir( oktobar-decembar)

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 21.10.2021

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći- Komisija 14.10.2021. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novćane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 08.10.2021. godine

Prilog

Odluka školovanje Omeragić Osman

Prilog

Odluka o plaćanju troškova školovanja Demirović Senad

Prilog

Odluka o plaćanju troškova školovanja Parla Mahir

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 05.10.2021. godine

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Reumal Fojnica 06.10.2021. godine

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Aquaterm Olovo 04.10.2021. godine

Prilog

Rezervacija za banjsko liječenje Terme Ilidža- 06.10.2021

Prilog