Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Spisak korisnika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć za rješavanje socijalnih potreba za period od 25.09.2019. do 09.10.2019.godine Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Prekovremeni rad Interni dokument

Prilog

Uvećanje plate Interni dokument

Prilog

Uvećanje plate Interni dokument

Prilog

Uvećanje plate Interni dokument

Prilog

Naknade za prevoz na posao i sa posla Interni dokument

Prilog

Naknade za prevoz na posao i sa posla Interni dokument

Prilog

Dodjela sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata NVO Interni dokument

Prilog

Dodjela sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata NVO Interni dokument

Prilog