Pojedinačni akti Ministarstva

Upišite naziv ili dio naziva za pretragu
Pravni izvor Prilog
Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stana u vlasništvo sa Rješenjem o utvrđivanju naknade

Prilog

Spisak korisnika kojima je odobrena jednokratna novčana pomoći za troškove školovanja za mjesec DECEMBAR 2022. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 26.12.2022. godine

Prilog

Spisak korisnika kojima je odobrena jednokratna novčana pomoći za troškove školovanja za mjesec NOVEMBAR 2022. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za plaćanje troškova u procesu odbrane- Komisija 04.03.2022. godine

Prilog

Salih Kavazbašić - uvećanje plate za decembar 2022

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 20.12.2022. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 15.12.2022. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za plaćanje troškova u procesu odbrane- Komisija 14.12.2022. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 01.12.2022. godine

Prilog

Rješenje o imenovanju lica zaduženog za uspostavljanje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole i procesa upravljanja rizicima i radne grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 24.11.2022. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za plaćanje troškova u procesu odbrane- Komisija 23.11.2022. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 17.11.2022. godine

Prilog

Salih Kavazbašić - uvećanje plate za novembar 2022

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 10.11.2022. godine

Prilog

Spisak korisnika jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba- Komisija 03.11.2022. godine

Prilog

Rješenje o imenovanju ovlaštenog lica za prijem i postupanje po prijavama korupcije

Prilog

Rješenje o imenovanju menadžera integriteta

Prilog

Spisak korisnika kojima je odobrena jednokratna novčana pomoći za troškove školovanja za mjesec oktobar 2022. godine

Prilog