Zulfo Ahmetović- Odgovor na upit o tumačenju Uredbe