Kantonalna uprava za inspekcijske poslove- Upit o dokumentima kojima se dokazuje pripadnost boračkoj populaciji