Odgovor na mišljenje o tumačenju Uredbe- Ernedina Suljagić- MUP KS