Odluka o pokretanju postupka nabavke printanja 100 komada plakata ВЗ i štampanje 500 komada pozivnica