Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika - „Polugodišnji obračun, službena putovanja, čuvanje dokumentacije