Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika - Agencije za pravni konsalting i edukaciju АРКЕ