Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica