Pokretanje otvorenog postupka javne nabavke - Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije