Odluke o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu - 07.12.