Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu 20. jubilarni međunarodni simpozij - Dvadeset godina reformi