Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Prijedlog novog zakona o računovovodstvu i reviziji i druge aktuelnosti iz propisa, standarda i prakse Anex II dio В

Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Revicon d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
18.09.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
100,00
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
100,00
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017