Postupka nabavke usluga tehničke podrške WC mobilne kabine

Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
71336000 Usluge tehničke podrške
Ugovor potpisan sa: 
Eko mobil group d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
15.06.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
468,00
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
468,00