Odluku o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Radni odnosi u praksi