Postupka nabavke usluga marketinga - izrada reklamnih panoa u povodu obilježavanja 1. Marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
28.02.2017
JRN/CPV: 
79342000 Usluge marketinga
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
3000,00
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
3276,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Densa d.o.o. Sarajevo