Pogibija Envera (Zahid) Šehovića i braće Panjeta

Pogibija Envera (Zahid) Šehovića i braće Panjeta