Oslobađanje Mijatovića kose i Pogibija Safeta (Zaim) Isovića

Oslobađanje Mijatovića kose  i  Pogibija Safeta (Zaim) Isovića