Posjeta delegacije Ministarstva za boračka pitanja KS turskom gradu Čanakale, povodom godišnjice najveće bitke između Turaka i zapadnih sila

U povodu organizacije posjete gradu Čanakale, radi obilježavanja godišnjice jedne od najvećih bitaka u historiji Turske, u kabinetu Ministra za boračka pitanja KS održan je sastanak između predstavnika ministarstva i organizacionog odbora posjete Turskoj. Cilj ovog sastanka je bio dogovor o obezbjeđivanju sredstvava predstavnicima boračkih organizacija kojima bi se pokrili troškovi putovanja i smještaja. Organizatori ove posjete su, u saradnji sa ministarstvom, predstavnici Udruženja organizatora otpora, veterana rata, dobrovaljaca, prvoboraca i branioca ˝BOSNAE – ZELENE BERETKE˝. Delegaciju će sačinjavati deset osoba, a od toga devet predstavnika boračkih udruženja sa nivoa Kantona Sarajevo i jedan predstavnik ministarstva. Tradicionalno, već osam godina, delegacija boračkih udruženja KS posjećuje Čanakale, mjesto gdje je održana najveća bitka između Turske i zapadnih sila. U toj bitci je, za tri dana, poginulo 240.000 šehida, od toga oko 18.000 šehida bošnjaka