FOND KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA-ŽRTAVA RATA "IKRE"

Adresa: 
Terezija, bb
Telefon: 
+387(0)33 200-310
+387(0)33 444-520
E-mail: 
Vrsta organizacije: 
Fond
Lokacija: