Javne nabavke

Ukupno 219
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavke Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ažurirani tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora za javne nabavke iz 2020. godine Plan nabavki
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za pružanje usluga praćenja povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca odobrenih 2011-12 Pokretanje i tok postupka 22.10.2019
Postupak nabavke nabavka računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 5.346,60 5.346,60 Kramer Comerv d.o.o. Ilidža
Nabavka školskih ruksaka sa priborom ka poklon djeci povratnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2019 1.000,00 1.000,00 T.R. Knjižara Svjetlos San Sarajevo
Pružanje usluga tehničke podrške - godišnjica 1. Korpusa Armije RBiH Pokretanje i tok postupka 04.09.2019 6.000,00
Odluka o pokretanju postupka nabavke printanja 100 komada plakata ВЗ i štampanje 500 komada pozivnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum Grafiden d.o.o. Sarajevo
3. IZMJENA PLANA JAVN H NABAVKI ZA 2019. GODINU Plan nabavki 07.08.2019
Odluka o 3. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019 Plan nabavki 07.08.2019
Nabavka: pružanje usluga štampanja knjiga: 11. Juli u mom životu - više autora Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.08.2019 500,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kupovina knjiga Fotomonografija BiH - Ono najbolje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.08.2019 100,00
Nabavka kancelarijske opreme -TV aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 649,00 649,00 SO-CE ВН doo SArajevo
Odluka o pkretanju postupka javne nabavke zapružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje st. potreba boraca-branitelja i pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za finansiranje programa - ponovljeni Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.06.2019
Odluka o pokretanju postupka nabavke za pružanje usluga plasmana sredstava za održivi povratak u 2019. godini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2019
Pružanje usluga objave oglasa i obavještenja u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2019 12.870,00
Postupak nabavke i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2019 6.000,00 6.000,00 KJKP „Раrк“ d.o.o. Sarajevo.
Postupka za nabavku, transport i isporuku građevinskog materijala za pripadnike bor.pop. KS za 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.05.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zapružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja i pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za finansiranje programa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.05.2019
2. IZMJENA PLANA JAVN H NABAVKI ZA 2019. GODINU Plan nabavki 30.04.2019
Odluka o 2. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 30.04.2019
Javna nabavka za pružanje usluga praćenja povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja BiH odobrenih na teret Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. i 2012. godinu koje su bile plasirane putem Balkan Investment Bank ad Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.04.2019
Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku čestitki sa kovertama - Uskrs i Vaskrs Ugovaranje i realizacija 19.04.2019 92,00 92,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo
1. IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019.g. Plan nabavki 18.04.2019
Odluka o 1. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 18.04.2019
Nabavka elektronskog i štampanog stručnog časopisa Porezni savjetnik Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2019 400,00
Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.03.2019 244.482,05
Postupka nabavke usluga klimatskog liječenja (rehabilitacije) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.03.2019
Otvoreni postupak za nabavku i isporuku ogrijeva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2019 280.800,00
Postupka za nabavku i isporuku prehrambenih proizvoda 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.03.2019 274.646,61
Postupak nabavke usluga banjskog liječenja (medicinske rehabilitacije) Pokretanje i tok postupka 22.02.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga Pokretanje i tok postupka 22.02.2019
Postupak javne nabavke za dodjelu ugovora o pružanju usluga stručnog usavršavanja državnih službenika Pokretanje i tok postupka 22.02.2019
Plan javnih nabavki za 2019 Plan nabavki 22.02.2019
Odluka utvrđivanju Plana javnih nabavki Ministarstva za boračka pitanja za 2019 Plan nabavki 22.02.2019
Pokretanju postupka javne nabavke edukacije državnog službenika na temu „Procjena i unapređenje sistema FUK-a i Godišnji izvještaj GI - FUK“ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2019 175,50 175,50 ,,INTERQUALITY“ d.o.o. Sarajevo
Postupka javne nabavke prehrambenih i higijenskih artikala za pripadnike boračke populacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2019 937,93 937,93 Amko Kornere d.o.o. Sarajevo
Ažurirani tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora za javne nabavke iz 2018. godine Plan nabavki 30.01.2019
Pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Godišnji obračun Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 120,00 Revicon d.o.o. Sarajevo
Nabavka prigodnih poklona pripadnicima Armije RBiH u povodu nastupajućih praznika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 800,00 800,00 Izvor Bosne d.o.o. Sarajevo
Nabavk kancelarijskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 1.000,00 100,00 JISK d.o.o. Sarajevo
Nabavke prigodnih poklona - prigodnih poklona u svrhu obilježavanja Nove godine 2019.g. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 600,00 600,00 Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu"
Postupka nabavke štampanih knjig "Bitka za Žuč" i "Pofalićka bitka" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 1.600,00 1.600,00 CPU Printing company d.o.o. Sarajevo
Postupka javne nabavke čestitki sa kovertama za 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 100,00 100,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo
2. Dopuna - tabelarnog pregleda praćenja realizacije ugovora za javne nabavke iz 2018. godine koji je objavljen dana 05.10.2018. godine Plan nabavki 10.12.2018
Odluka o edukaciju državnog službenika na temu: Obaveze računovođa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 100,00 100,00 ,,Revicon“ d.o.o. Sarajevo
Odluka za pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga za 2018. godinu - Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 500,00 500,00 Izvor Bosne d.o.o. Sarajevo
DOPUNA - TABELARNOG PREGLEDA PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA ZA JAVNE NABAVKE IZ 2018. GODINE Plan nabavki 17.10.2018
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora za Javne nabavke iz 2018. g. Plan nabavki 05.10.2018
Odluka o pružanju usluge edukacije državnog službenika MSFI 16 Ugovaranje i realizacija 05.09.2018 100,00 100,00 Revicon d.o.o. Sarajevo
Postupak nabavke usluge medijskog oglašavanja povodom manifestacije obilježavanja 26 godišnjice 1 Korpusa Armije RBiH Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.08.2018 503,10
Postupak nabavke printanja plakata ВЗ povodom manifestacije 1. Korpus 2018 Pokretanje i tok postupka 28.08.2018 117,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke u svrhu realizacije manifestacije obilježavanja 26. godišnjice 1. Korpusa Armije RBiH Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.08.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke čestitki sa kovertama Ugovaranje i realizacija 14.08.2018 77,00 77,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo
Odluka pokretanju postupka nabavke usluga marketinga - pružanje usluga emitovanja čestitke Bajram Kurban 2018.g Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.08.2018 994,50 994,50
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku čestitki sa kovertama - Ramzanski bajram Ugovaranje i realizacija 06.06.2018 173,00 173,00
Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika - „Polugodišnji obračun, službena putovanja, čuvanje dokumentacije Ugovaranje i realizacija 06.06.2018 235,00 235,00 Agencije za pravni konsalting i edukaciju „АРКЕ“ d.o.o.
Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika - Agencije za pravni konsalting i edukaciju АРКЕ Ugovaranje i realizacija 06.06.2018 235,00 235,00
6. Izmjena Plana javnih nabavki Plan nabavki 06.06.2018
Odluka o 6. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018 Plan nabavki 06.06.2018
Postupak pružanje usluga prevoza do banjsko klimatskih rehabilitacionih centara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.05.2018
5. Izmjena i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 04.06.2018
Odluka o 5. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 04.06.2018
Objava čestitke u povodu Ramazana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2018 400,00
Postupak nabavke za pružanje usluga plasmana sredstava za održivi povratak u 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2018
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga klimatskog liječenja (rehabilitacije) Pokretanje i tok postupka 08.05.2018
4. izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 08.05.2018
Postupak nabavke nabavka i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.05.2018
Odluka o pokretanju otvorenog postupka za nabavku, transport i isporuku građevinskog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.03.2018
Pokretanje postupka javne nabavke čestitki sa kovertama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 82,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo
Odluka o 3. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 27.03.2018
Odluka pokretanju postupka javne nabavke za pružanje usluga praćenja povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine odobrenih na teret Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. i 2012. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.03.2018 370.000,00
Odluka o pokretanju otvorenog postupka za nabavku i isporuku prehrambenih proizvoda (artikala) i sredstava za ličnu higijenu za pripadnike boračke populacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.03.2018
Postupak javne nabavke usluga štampanja i dorade monografije 1 korpusa Ugovaranje i realizacija 13.03.2018 3.260,00 3.260,00 CPU Printing company d.o.o. Sarajevo
Pokretanje otvorenog postupka javne nabavke - Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.03.2018
Odluka o pokretanju postupka nabavke - pružanje usluga pretplate na stručna glasila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 400,00 400,00 Revicon d.o.o. Sarajevo
Nabavka usluge marketinga - pružanje usluga emitovanja čestitke 1. mart Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 585,00 585,00 Hayat d.o.o. Sarajevo
Postupak nabavke i isporuke ogrijeva 2018. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.02.2018
2. IZMJENA PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. godinu Plan nabavki 05.02.2018
Odluka o 2. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 05.02.2018
Postupka nabavke prigodnih poklona - prigodnih poklona u svrhu obilježavanja Igmanskog marša 2018 Ugovaranje i realizacija 29.01.2018 500,00 470,00 Boračke zadruge BIHART po Ilidža broj 09/18
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga banjskog liječenja 2018 Pokretanje i tok postupka 29.01.2018
1. IZMJENA PLAN JAVNHl NABAVKI ZA 2018. godinu Plan nabavki 29.01.2018
Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 29.01.2018
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora za Javne nabavke iz 2017. g. Plan nabavki 25.01.2018
Pružanju usluga stručnog usavršavanja državnih službenika po svim oblastima u 2018 Ugovaranje i realizacija 25.01.2018
Pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija 25.01.2018 160,00 160,00 JU Studentski centar Sarajevo
Odluka utvrđivanju Plana javnih nabavki Ministarstva za boračka pitanja za 2018 Plan nabavki 23.01.2018
Plan nabavki za 2018 Plan nabavki 23.01.2018
Nabavka prigodnih poklona suvenir „Vrata Tunela spasa‘ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 300,00 300,00 Izvor Bosne doo Sarajevo
Postupka nabavke računarske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.12.2017
Odluke o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu - 07.12. Plan nabavki 07.12.2017
Edukacije državnog službenika na temu Praktična rješenja kod provođenja Zakona o javnim nabavkama BiH Ugovaranje i realizacija 23.11.2017 179,01 179,01 Content.ba d.o.o. Sarajevo
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu 1 Plan nabavki 23.11.2017
Najam štanda za učešće na 13. zimskom salonu knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2017 1.380,00 1.380,00 TKD Sahinpašić d.o.o. Ilidža
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora za javne nabavke iz 2017. godine Plan nabavki 20.11.2017
Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Novi zakoni i teme iz prakse Ugovaranje i realizacija 17.10.2017 100,00 100,00 Revicon d.o.o.
Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Kako provesti E-aukciju - praktična rješenja kod provođenja Ugovaranje i realizacija 20.04.2017 179,00 179,00 Content.ba - Agencija za ICT usluge Sarajevo
Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Novine u E-aukcijama sa praktičnom primjenom Zakona o javnim nabavkama Ugovaranje i realizacija 15.06.2017 209,43 209,43 ZAMM media Consulting d.o.o. Sarajevo
Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Aktulene izmjene propisa, polugodišnji obračun, novi i izmijenjeni MRS MSFI Ugovaranje i realizacija 28.06.2017 100,00 100,00 REVICON d.o.o. Sarajevo
Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Zakon o javnim nabavkama za ugovorne organe i ponuđače, E-aAukcija, Ugovaranje i realizacija 18.09.2017 149,76 149,76 Agencija Evropa komunikacije d.o.o.
Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu 20. jubilarni međunarodni simpozij - Dvadeset godina reformi Ugovaranje i realizacija 15.09.2017 339,30 339,30 FEB d.o.o. Sarajevo
Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Prijedlog novog zakona o računovovodstvu i reviziji i druge aktuelnosti iz propisa, standarda i prakse Anex II dio В Ugovaranje i realizacija 18.09.2017 100,00 100,00 Revicon d.o.o. Sarajevo
Otvoreni postupak za javnu nabavku - izvođenje građevinskih radova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.09.2017
Postupka nabavke pružanje usluga praćenja povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.09.2017
3 Izmjena Plana javnih nabavki 2107 Plan nabavki 29.08.2017
Pokretanje postupka nabavke konsultantskih usluga i pripreme rekvizita za scenu u povodu 25. god 1.Korpusa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 3.200,00 3.200,00 DENSA d.o.o Sarajevo
Nabavke usluga marketinga - pružanje usluga emitovanja čestitke povodmo Kurban Bajrama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 877,50 877,50 Hayat d.o.o. Sarajevo
Pružanje usluge edukacije državnog službenika - Uredsko poslovanje Ugovaranje i realizacija 29.08.2017 409,50 409,50 Interquality d.o.o. Sarajevo
Pokretanju postupka nabavke čestitki sa kovertama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 145,00 145,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo
Nabavke usluga otkupa štampanih knjiga povodom manifestacije obilježavanja 25. godišnjice 1. Korpusa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 1.474,20 1.474,20 CPU Printing company d.o.o. Sarajevo broj
Pokretanju o pokretanju postupka nabavke prigodnih poklona - drvenih satova povodom manifestacije obilježavanja 25. godišnjice 1 Korpusa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.08.2017 24.08.2017 5.200,00 5.200,00 Boračke zadruge BIHART po Ilidža
Pokretanju postupka nabavke usluga keteringa povodom manifestacije obilježavanja 25. godišnjice 1 Korpusa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.08.2017 23.08.2017 980,00 980,00 Izvor Bosne doo Sarajevo
Pokretanju postupka nabavke usluge štampe i distribucije (postavljanje) plakata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.08.2017 24.08.2017 1.471,28 1.471,28 Plakat doo Sarajevo
Odluka o pokretanja izbora ponuđača za pružanje usluga tehničke podrške -podrška za audio i video, izvođači Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.08.2017 23.08.2017 2.515,50 2.515,50 Bosnaton doo Sarajevo
Pružanje usluga tehničke podrške -usluge izvođenja vatrometa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.08.2017 2.500,00 24.08.2017 2.500,00 2.500,00 Beskos preduzeća za proizvodnju, promet i usluge Tešanj
Pružanje usluga plasmana sredstava za održivi povratak u 2017. godini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.07.2017
Pružanje usluga TV emitovanja čestitke u povodu obilježavanja Ramazanskog bajrama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2017 877,50 877,50
Postupka nabavke usluga tehničke podrške WC mobilne kabine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2017 468,00 468,00 Eko mobil group d.o.o. Sarajevo
Pružanje usluga otkupa štampanih knjiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2017 700,00 700,00 T.R.„Knjižara „Svjetlost - San“ Sarajevo
Nabavka i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 6.000,00 6.000,00 KJKP „Рагк“ d.o.o. Sarajevo
Odluku o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Radni odnosi u praksi Ugovaranje i realizacija 08.05.2017 200,00 200,00 Revicon d.o.o. Sarajevo
Pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Novi i izmijenjeni MRS - MSFI, Novi Zakon o računovodstvu i reviziji Ugovaranje i realizacija 21.04.2017 100,00 100,00 Revicon d.o.o. Sarajevo
Pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Kako provesti E-aukciju Ugovaranje i realizacija 21.04.2017 179,00 179,00 Content.ba - Agencija za ICT usluge Sarajevo
Pokretanje otvorenog postupka za nabavku, transport i isporuku građevinskog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.04.2017 646.765,55
Odluka pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga za 08.03.2017. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2017 450,00 450,00 Izvor Bosne d.o.o. Ilidža - Sarajevo
Pružanje usluga prevoza do banjsko klimatskih rehabilitacionih centara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.03.2017 17.657,64
Pokretanju konkurentskog zahtjeva za javnu nabavku: Pružanje usluga objavljivanja oglasa i obavještenja u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.03.2017 16.327,19
Pokretanju otvorenog postupka za nabavku i isporuku ogrijeva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2017 236.259,00
Postupka nabavke usluga marketinga - izrada reklamnih panoa u povodu obilježavanja 1. Marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2017 3.276,00
Pokretanje postupka nabavke usluga marketinga (printanje plakata i izrada pozivnica) u povodu obilježavanja 1. Marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2017 257,40
Odluka iznajmljivanja Dancing dvorane „Doma mladih“ - Centar Skenderija Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.02.2017 3.360,24
Pružanje usluga TV emitovanja čestitke u povodu obilježavanja 1. Marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.02.2017 234,00
Odluku o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Usluge iz Anexa II dio B Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.02.2017 409,50 409,50 Oskar Quality - Centar za razvoj i kvalitetu d.o.o. Sarajevo
Pokretanju postupka javne nabavke za bankarske usluge Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.02.2017
2. Izmjena plana javnih nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 21.02.2017
Nabavku usluga klimatskog liječenja (rehabilitacije) za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2017 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2017
Nabavka i isporuku prehrambenih proizvoda (artikala) i sredstava za ličnu higijenu za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2017 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.02.2017 200.013,84
Postupka nabavke usluga banjskog lijecenja medicinske rehabilitacije Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.02.2017
Pokretanje postupka pružanje usluga pretplate na stručna glasila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2017 400,00 31.01.2017 400,00 400,00 Revicon d.o.o. Sarajevo
Prihvatanje ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Godišnji obračun Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2017 120,00 30.01.2017 120,00 120,00 Revicon d.o.o. Sarajevo
Prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Provođenje e-aukcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2017 209,43 30.01.2017 209,43 209,43 Best Solution d.o.o. Sarajevo
Ugovor o pružanju usluga prevoza učesnika u obilježavanju 75. godišnjice Igmanskog marša Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2017 3.510,00 3.510,00 KJKP “Gras” doo Sarajevo
Izmjena plana javnih nabavki za 2017. g. Plan nabavki 27.01.2017
Pokretanju postupka javne nabavke za pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga za 2017.g. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2017
Postupka javne nabavke za dodjelu ugovora o nabavci stručnog usavršavanja u 2017. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2017
Pokretanje postupka za pružanje usluga prevoza učesnika u obilježavanju 75. godišnjice Igmanskog marša Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.01.2017 3.510,00
Plan javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki 24.01.2017
Odluka o utvrđivanju Plana javnih nabavki Ministarstva za boračka pitanja za 2017 Plan nabavki 24.01.2017
Konacn presjek stanja sa izmjenama po ja vnim nabavkama za 2016. godinu - stanje 31.12.2016. Ugovaranje i realizacija 31.12.2016
Pokretanje postupka nabavke pružanja ugostiteljskih usluga za potrebe savjetovanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2016 600,00
Pokretanjeu postupka nabavke usluga sudskog vještaka arhitektonske struke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2016 320,00
Postupka nabavke usluga sudskog vještaka građevinske struke Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.12.2016 510,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke čestitki sa kovertama za potrebe Ministarstva za boračka pitanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2016 67,00
Odluka o pokretanju postupka nabavke kompjutera i dva monitora za potrebe sektora za BiZ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2016 1.602,63
Odluka o pokretanju postupka nabavke pružanja usluga edukacije na tem - Novi porezni bilans Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.12.2016 100,00
Odluka o pokretanju postupka nabavke pružanje usluga edukacije na temu: Radno vrijeme, provedbeni propisi o evidenciji radnog vremena, inspekcisjki nadzor Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.12.2016
Odluka o pokretanju postupka nabavke čestitki sa kovertama 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.12.2016
Odluka o pokretanju postupka nabavke čestitki sa kovertama 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.12.2016
TABELARNI PREGLED PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA U TOKU 2016. GODINE Ugovaranje i realizacija
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Privredna štampa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o o pokretanju postupka nabavke pružanja usluga edukacije - primjene zakona o radu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2016
Odluka o pokretanju postupka nabavke pružanja usluga edukacije državnog službenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.10.2016
Odluka o izboru ponuđača - pružanje usluga edukacije državnih službenika - Revicon d.o.o. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o pokretanju postupka nabavke pružanje usluga učešća uposlenika na edukaciji Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - usluge stručnog osposobljavanja - SEDRA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - pružanje usluga tehničke podrške 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - pružanje usluga pripreme obroka za organizaciju poslovnog ručka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o izboru ponuđača - pružanje usluga organizovanja izložbe 1 korpus Pokretanje i tok postupka
Odluka o izboru ponuđača - pružanje ugostiteljskih usluga (usluge keteringa) 1. korpus Pokretanje i tok postupka
Odluka o izboru ponuđača - pružanje usluga marketinga -izrada zastava BiH Pokretanje i tok postupka
Odluka o izboru ponuđača - pružanje usluga marketinga - emitiranje čestitke u povodu Kurban Bajrama Pokretanje i tok postupka
Odluka o izboru ponuđača - pružanje usluga marketinga Grafiden Pokretanje i tok postupka
Odluka o pokretanju postupka pružanje usluga marketinga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.08.2016 400,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke plastenika, sistema za navodnjavanje malina i sadnica malina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.08.2016
Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2016. godinu Plan nabavki 09.08.2016
Obavještenje o nastavku postupka javne nabavke u otvorenom postupku: nabavka, transport i isporuka građevinskog materijala za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 529.998,94
Odluka o izboru ponuđača - Grafikon - ramazanski poklon paketi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku i isporuka ogrijeva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.05.2016 247.061,04
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - plasman sredstava za održivi povratak Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.05.2016 585,00
Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - pretplata na stručni časopis Porezni savjetnik Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - pružanje usluga učešća na edukaciji o alatima i potrebnim vještinama Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - otkup knjiga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Obavještenje o dodjeli ugovora za pružanje ulsuga nabavke knjiga pod naslovom „Bliska zaštita VIP ličnosti , autor Zlatko Morakić Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Revicon Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za Javnu nabavku: nabavka, transport i isporuka građevinskog materijala za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu Pokretanje i tok postupka
Obavještenje o dodjeli ugovora – o pružanju usluga objavljivanja oglasa i obavještenja u dnevnim novinama Ugovaranje i realizacija
Obavještenje o dodjeli ugovora – Banjsko liječenje liječenje i rehabilitacija za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu Ugovaranje i realizacija
Obavještenje o dodjeli ugovora – Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu Ugovaranje i realizacija
Odluka o pokretanju otvorenog postupka za nabavku i isporuku ogrijeva za socijalno najugroženije pripadnike bor. populacij Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - pružanje usluga plasmana odobrenih novčanih pozajmica za rjesavanje st.potreba - BBi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - za javnu nabavku izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Obavještenje o dodjeli ugovora – Klimatsko liječenje i rehabilitacija za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu Ugovaranje i realizacija
Odluka o pokretanju postupka nabavke pružanje usluga prevoza do banjsko klimatskih rehabilitacionih centara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Odluka o pokretanju otvorenog postupka za nabavku i isporuku prehrambenih artikala i sred. lične higijene Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Obavještenje o dodjeli ugovora – pružanje ulsuga tehničke podrške u povodu predstavljanja Idejnog projekta Memorijalnog centra Žuč Ugovaranje i realizacija
Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - pružanje usluga klimatskog liječenje - rehabilitacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - pružanje usluga tehničke podrške 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - pružanje usluga oglašavanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Obavještenje o dodjeli ugovora – nabavka i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2016. godinu putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija
IZMJENE TABELARNOG PREGLEDA REALIZACIJE UGOVORA ZA 2015. GODINU Ugovaranje i realizacija
Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - pružanje usluga nabavke 10 štampanih knjiga Pokretanje i tok postupka
Odluka o uvrštavanju postupka nabavke pružanja usluga - novčane pozajmice (objedinjavanje dva postupka u jedan) Plan nabavki
Odluka usluga nabavke cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2016 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Javni poziv - edukacija državnih službenika po raznim temama Pokretanje i tok postupka
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga banjskog liječenje i medicinska rehabilitacija Pokretanje i tok postupka
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga klimatskog liječenja i rehabilitacija Pokretanje i tok postupka
Odluka o pokretanju preg postupka - pružanja usluga edukacije i straučnog usavršavanja drž. službenika i Javni Poziv Pokretanje i tok postupka
Odluka o pokretanju preg postupka - nabavke pružanja usluga hotelskog smještaja i pružanja ugostiteljskih i Javni Poziv Pokretanje i tok postupka
Odluka o uvrštavanju u plan nabavki - nabavke pružanja hotelskih i ugostiteljskih usluga Plan nabavki
Odluka o uvrštavanju u plan nabavki - edukacija i strucno usavrsavanje drz sluzbenika Plan nabavki
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-odrzavanje ap.softwera Pokretanje i tok postupka
Plan nabavki za 2016.g. Plan nabavki
TABELAEINI PREGLED PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA U TOKU 2015. GODINE Ugovaranje i realizacija
Odluka o uvrstavanju u preg postupak - izvodenje radova Plan nabavki
Odluka o uvrštavanju u preg postupak - grad mat Plan nabavki
Odluka o uvrštavanju u preg postupak - preg. hig. paket Plan nabavki
Odluka o uvrštavanju u plan javnih nabavki - ogrijev Plan nabavki
Plan nabavki za 2015 Plan nabavki
Plan nabavki za 2015
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00