Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO ZA S, 09/04/2019. GODINU


Nabavka školskih ruksaka sa priborom ka poklon djeci povratnika
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 18530000 Darovi i priznanja direktni sporazum T.R. Knjižara Svjetlos San Sarajevo 1000,00 04.09.2019 1000,00 Nije bilo izmjena

Nabavka kancelarijske opreme -TV aparata
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 30000000 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške direktni sporazum SO-CE ВН doo SArajevo 649,00 12.07.2019 649,00 Nije bilo izmjena

Postupak nabavke i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2019
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 direktni sporazum KJKP „Раrк“ d.o.o. Sarajevo. 6000,00 28.05.2019 6000,00 Nije bilo izmjena

Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku čestitki sa kovertama - Uskrs i Vaskrs
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo 92,00 19.04.2019 92,00 Nije bilo izmjena

Pokretanju postupka javne nabavke edukacije državnog službenika na temu „Procjena i unapređenje sistema FUK-a i Godišnji izvještaj GI - FUK“
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 80522000 Obrazovni seminari direktni sporazum ,,INTERQUALITY“ d.o.o. Sarajevo 175,50 19.02.2019 175,50 Nije bilo izmjena

Postupka javne nabavke prehrambenih i higijenskih artikala za pripadnike boračke populacije
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 15800000 Razni prehrambeni proizvodi direktni sporazum Amko Kornere d.o.o. Sarajevo 937,93 05.02.2019 937,93 Nije bilo izmjena

Pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Godišnji obračun
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
7 80522000 Obrazovni seminari direktni sporazum Revicon d.o.o. Sarajevo 120,00 25.01.2019 Nije bilo izmjena

Nabavka prigodnih poklona pripadnicima Armije RBiH u povodu nastupajućih praznika
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
8 18530000 Darovi i priznanja direktni sporazum Izvor Bosne d.o.o. Sarajevo 800,00 25.12.2018 800,00 Nije bilo izmjena

Nabavk kancelarijskih stolica
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
9 30000000 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške direktni sporazum JISK d.o.o. Sarajevo 1000,00 24.12.2018 100,00 Nije bilo izmjena

Nabavke prigodnih poklona - prigodnih poklona u svrhu obilježavanja Nove godine 2019.g.
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
10 18530000 Darovi i priznanja direktni sporazum Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu" 600,00 20.12.2018 600,00 Nije bilo izmjena

Postupka javne nabavke čestitki sa kovertama za 2019
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
11 22300000 Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal direktni sporazum Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo 100,00 18.12.2018 100,00 Nije bilo izmjena

Postupka nabavke štampanih knjig "Bitka za Žuč" i "Pofalićka bitka"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
12 22110000 Štampane knjige direktni sporazum CPU Printing company d.o.o. Sarajevo 1600,00 18.12.2018 1600,00 Nije bilo izmjena

Odluka o edukaciju državnog službenika na temu: Obaveze računovođa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
13 80522000 Obrazovni seminari direktni sporazum ,,Revicon“ d.o.o. Sarajevo 100,00 14.11.2018 100,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pružanju usluge edukacije državnog službenika MSFI 16
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
14 80522000 Obrazovni seminari Revicon d.o.o. Sarajevo 100,00 05.09.2018 100,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke čestitki sa kovertama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
15 22300000 Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo 77,00 14.08.2018 77,00 Nije bilo izmjena

Odluka pokretanju postupka nabavke usluga marketinga - pružanje usluga emitovanja čestitke Bajram Kurban 2018.g
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
16 direktni sporazum 994,50 09.08.2018 994,50 Nije bilo izmjena

Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika - Agencije za pravni konsalting i edukaciju АРКЕ
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
17 80522000 Obrazovni seminari 235,00 06.06.2018 235,00 Nije bilo izmjena

Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika - „Polugodišnji obračun, službena putovanja, čuvanje dokumentacije
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
18 80522000 Obrazovni seminari Agencije za pravni konsalting i edukaciju „АРКЕ“ d.o.o. 235,00 06.06.2018 235,00 Nije bilo izmjena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku čestitki sa kovertama - Ramzanski bajram
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
19 173,00 06.06.2018 173,00 Nije bilo izmjena

Objava čestitke u povodu Ramazana
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
20 22300000 Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal direktni sporazum 400,00 16.05.2018 Nije bilo izmjena

Pokretanje postupka javne nabavke čestitki sa kovertama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
21 22300000 Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal direktni sporazum Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo 82,00 27.03.2018 Nije bilo izmjena

Postupak javne nabavke usluga štampanja i dorade monografije 1 korpusa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
22 22110000 Štampane knjige CPU Printing company d.o.o. Sarajevo 3260,00 13.03.2018 3260,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka nabavke - pružanje usluga pretplate na stručna glasila
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
23 22110000 Štampane knjige direktni sporazum Revicon d.o.o. Sarajevo 400,00 05.03.2018 400,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge marketinga - pružanje usluga emitovanja čestitke 1. mart
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
24 79342000 Usluge marketinga direktni sporazum Hayat d.o.o. Sarajevo 585,00 27.02.2018 585,00 Nije bilo izmjena

Postupka nabavke prigodnih poklona - prigodnih poklona u svrhu obilježavanja Igmanskog marša 2018
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
25 Boračke zadruge BIHART po Ilidža broj 09/18 500,00 29.01.2018 470,00 Nije bilo izmjena

Pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga za 2018. godinu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
26 55100000 Hotelske usluge JU Studentski centar Sarajevo 160,00 25.01.2018 160,00 Nije bilo izmjena

Pružanju usluga stručnog usavršavanja državnih službenika po svim oblastima u 2018
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
27 80522000 Obrazovni seminari 25.01.2018 Nije bilo izmjena

Nabavka prigodnih poklona suvenir „Vrata Tunela spasa‘
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
28 18530000 Darovi i priznanja direktni sporazum Izvor Bosne doo Sarajevo 300,00 21.12.2017 300,00 Nije bilo izmjena

Najam štanda za učešće na 13. zimskom salonu knjige
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
29 98390000 Ostale usluge direktni sporazum TKD Sahinpašić d.o.o. Ilidža 1380,00 23.11.2017 1380,00 Nije bilo izmjena

Edukacije državnog službenika na temu Praktična rješenja kod provođenja Zakona o javnim nabavkama BiH
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
30 80522000 Obrazovni seminari Content.ba d.o.o. Sarajevo 179,01 23.11.2017 179,01 Nije bilo izmjena

Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Novi zakoni i teme iz prakse
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
31 Revicon d.o.o. 100,00 17.10.2017 100,00 Nije bilo izmjena

Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Prijedlog novog zakona o računovovodstvu i reviziji i druge aktuelnosti iz propisa, standarda i prakse Anex II dio В
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
32 Revicon d.o.o. Sarajevo 100,00 18.09.2017 100,00 Nije bilo izmjena

Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Zakon o javnim nabavkama za ugovorne organe i ponuđače, E-aAukcija,
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
33 Agencija Evropa komunikacije d.o.o. 149,76 18.09.2017 149,76 Nije bilo izmjena

Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu 20. jubilarni međunarodni simpozij - Dvadeset godina reformi
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
34 FEB d.o.o. Sarajevo 339,30 15.09.2017 339,30 Nije bilo izmjena

Pokretanje postupka nabavke konsultantskih usluga i pripreme rekvizita za scenu u povodu 25. god 1.Korpusa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
35 71318000 Savjetodavne tehničke usluge direktni sporazum DENSA d.o.o Sarajevo 3200,00 29.08.2017 3200,00 Nije bilo izmjena

Nabavke usluga otkupa štampanih knjiga povodom manifestacije obilježavanja 25. godišnjice 1. Korpusa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
36 22110000 Štampane knjige direktni sporazum CPU Printing company d.o.o. Sarajevo broj 1474,20 29.08.2017 1474,20 Nije bilo izmjena

Pokretanju postupka nabavke čestitki sa kovertama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
37 22300000 Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal direktni sporazum Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo 145,00 29.08.2017 145,00 Nije bilo izmjena

Pružanje usluge edukacije državnog službenika - Uredsko poslovanje
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
38 Interquality d.o.o. Sarajevo 409,50 29.08.2017 409,50 Nije bilo izmjena

Nabavke usluga marketinga - pružanje usluga emitovanja čestitke povodmo Kurban Bajrama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
39 direktni sporazum Hayat d.o.o. Sarajevo 877,50 29.08.2017 877,50 Nije bilo izmjena

Pružanje usluga tehničke podrške -usluge izvođenja vatrometa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
40 71336000 Usluge tehničke podrške direktni sporazum Beskos preduzeća za proizvodnju, promet i usluge Tešanj 2500,00 24.08.2017 2500,00 Nije bilo izmjena

Pokretanju postupka nabavke usluge štampe i distribucije (postavljanje) plakata
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
41 79824000 Usluge štampanja i distribucije direktni sporazum Plakat doo Sarajevo 1471,28 24.08.2017 1471,28 Nije bilo izmjena

Pokretanju o pokretanju postupka nabavke prigodnih poklona - drvenih satova povodom manifestacije obilježavanja 25. godišnjice 1 Korpusa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
42 18530000 Darovi i priznanja direktni sporazum Boračke zadruge BIHART po Ilidža 5200,00 24.08.2017 5200,00 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanja izbora ponuđača za pružanje usluga tehničke podrške -podrška za audio i video, izvođači
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
43 71336000 Usluge tehničke podrške direktni sporazum Bosnaton doo Sarajevo 2515,50 23.08.2017 2515,50 Nije bilo izmjena

Pokretanju postupka nabavke usluga keteringa povodom manifestacije obilježavanja 25. godišnjice 1 Korpusa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
44 55523000 Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) za ostala preduzeća ili ustanove direktni sporazum Izvor Bosne doo Sarajevo 980,00 23.08.2017 980,00 Nije bilo izmjena

Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Aktulene izmjene propisa, polugodišnji obračun, novi i izmijenjeni MRS MSFI
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
45 REVICON d.o.o. Sarajevo 100,00 28.06.2017 100,00 Nije bilo izmjena

Pružanje usluga TV emitovanja čestitke u povodu obilježavanja Ramazanskog bajrama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
46 direktni sporazum 877,50 27.06.2017 877,50 Nije bilo izmjena

Postupka nabavke usluga tehničke podrške WC mobilne kabine
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
47 71336000 Usluge tehničke podrške direktni sporazum Eko mobil group d.o.o. Sarajevo 468,00 15.06.2017 468,00 Nije bilo izmjena

Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Novine u E-aukcijama sa praktičnom primjenom Zakona o javnim nabavkama
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
48 ZAMM media Consulting d.o.o. Sarajevo 209,43 15.06.2017 209,43 Nije bilo izmjena

Nabavka i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2017.
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
49 direktni sporazum KJKP „Рагк“ d.o.o. Sarajevo 6000,00 06.06.2017 6000,00 Nije bilo izmjena

Pružanje usluga otkupa štampanih knjiga
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
50 22110000 Štampane knjige direktni sporazum T.R.„Knjižara „Svjetlost - San“ Sarajevo 700,00 01.06.2017 700,00 Nije bilo izmjena

Odluku o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Radni odnosi u praksi
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
51 80522000 Obrazovni seminari Revicon d.o.o. Sarajevo 200,00 08.05.2017 200,00 Nije bilo izmjena

Pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Kako provesti E-aukciju
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
52 80522000 Obrazovni seminari Content.ba - Agencija za ICT usluge Sarajevo 179,00 21.04.2017 179,00 Nije bilo izmjena

Pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Novi i izmijenjeni MRS - MSFI, Novi Zakon o računovodstvu i reviziji
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
53 80522000 Obrazovni seminari Revicon d.o.o. Sarajevo 100,00 21.04.2017 100,00 Nije bilo izmjena

Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu Kako provesti E-aukciju - praktična rješenja kod provođenja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
54 Content.ba - Agencija za ICT usluge Sarajevo 179,00 20.04.2017 179,00 Nije bilo izmjena

Odluka pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga za 08.03.2017. godinu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
55 55321000 Usluge pripreme obroka direktni sporazum Izvor Bosne d.o.o. Ilidža - Sarajevo 450,00 30.03.2017 450,00 Nije bilo izmjena

Odluka iznajmljivanja Dancing dvorane „Doma mladih“ - Centar Skenderija
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
56 ugovori izuzeti od primjene ZJN 3360,24 27.02.2017 Nije bilo izmjena

Odluku o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Usluge iz Anexa II dio B
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
57 80522000 Obrazovni seminari ugovori izuzeti od primjene ZJN Oskar Quality - Centar za razvoj i kvalitetu d.o.o. Sarajevo 409,50 24.02.2017 409,50 Nije bilo izmjena

Pokretanje postupka pružanje usluga pretplate na stručna glasila
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
58 22111000 Školske knjige direktni sporazum Revicon d.o.o. Sarajevo 400,00 31.01.2017 400,00 Nije bilo izmjena

Prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Provođenje e-aukcije
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
59 80522000 Obrazovni seminari direktni sporazum Best Solution d.o.o. Sarajevo 209,43 30.01.2017 209,43 Nije bilo izmjena

Prihvatanje ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika na temu - Godišnji obračun
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
60 80522000 Obrazovni seminari direktni sporazum Revicon d.o.o. Sarajevo 120,00 30.01.2017 120,00 Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluga prevoza učesnika u obilježavanju 75. godišnjice Igmanskog marša
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
61 60100000 Usluge cestovnog prevoza direktni sporazum KJKP “Gras” doo Sarajevo 3510,00 27.01.2017 3510,00 Nije bilo izmjena

IZMJENE TABELARNOG PREGLEDA REALIZACIJE UGOVORA ZA 2015. GODINU
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
62 Nije bilo izmjena

Obavještenje o dodjeli ugovora – nabavka i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2016. godinu putem direktnog sporazuma
Napomena:

Obavještenje o dodjeli ugovora – nabavka i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2016. godinu putem direktnog sporazuma

JRJN: 03121210-0 Cvjetni aranžmani

 

 

 

Ugovor je potpisan sa Dobavljačem KJKP„PARK“ d.o.o. Sarajevo

Ugovor broj: 06-14-3435-3/16 od 07.03.2016. godine

Iznos ugovora je 5.900,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.903,00 KM KM sa PDV-om.

 

                                                                                  M I N I S T A R

 

                                                                                  mr.Muharem Fišo s.r.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
63 Nije bilo izmjena

Obavještenje o dodjeli ugovora – pružanje ulsuga tehničke podrške u povodu predstavljanja Idejnog projekta Memorijalnog centra Žuč
Napomena:

Obavještenje o dodjeli ugovora – pružanje ulsuga tehničke podrške u povodu predstavljanja Idejnog projekta Memorijalnog centra Žuč

JRJN: 71336000-2 – usluge tehničke podrške

 

 

 

Ugovor je potpisan sa Dobavljačem “Densa“ d.o.o. Sarajevo

Ugovor broj: 06-14-7978-2/16 od 16.03.2016. godine

Iznos ugovora je 2564,10 KM bez PDV-a, odnosno 3.000,00 KM sa PDV-om.

 

                                                                                  M I N I S T A R

 

                                                                                  mr.Muharem Fišo s.r.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
64 Nije bilo izmjena

Obavještenje o dodjeli ugovora – Klimatsko liječenje i rehabilitacija za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu
Napomena:

Obavještenje o dodjeli ugovora – Klimatsko liječenje i rehabilitacija za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu:

 

Ugovor je potpisan sa Dobavlajčem Bossina d.o.o. Zaostrog – Republika Hrvatska

Ugovor broj: 06-14-7291/16 od 13.04.2016. godine

Iznos ugovora je 128.000,00 KM bez PDV-a.

 

 

                                                                                  M I N I S T A R

 

                                                                                  mr.Muharem Fišo s.r.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
65 Nije bilo izmjena

Obavještenje o dodjeli ugovora – Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu
Napomena:

 

 

Obavještenje o dodjeli ugovora – Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu:

JRJN: 45000000-7 (Građevinski radovi)

 

Ugovor je potpisan sa Dobavljačem PET ZLATNIH d.o.o. - Sarajevo

Ugovor broj: 06-14-11694/16 od 11.05.2016. godine

Procijenjena vrijednost javne nabavke: 129.000,00 KM

Iznos ugovora be PDV-a je 99.823,30 KM

Iznos govora sa PDV-om je 116.793,26 KM  

 

 

                                                                                  M I N I S T A R

 

                                                                                  mr.Muharem Fišo s.r.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
66 Nije bilo izmjena

Obavještenje o dodjeli ugovora – Banjsko liječenje liječenje i rehabilitacija za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu
Napomena:

Obavještenje o dodjeli ugovora – Banjsko liječenje liječenje i rehabilitacija za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu:

Glavni CPV – JRJN 85000000-9 (Usluge u području zdravstva)

Dodatni CPV - JRJN 85140000-2 (Razne zdravstvene usluge)

 

 

Ugovor za LOT 1 je potpisan sa Dobavljačem ZULJ Terme Ilidža - Sarajevo

Ugovor broj: 06-14-8924/16 od 18.04.2016. godine

Iznos ugovora je 351.000,00 KM

 

Ugovor za LOT 2 je potpisan sa Dobavljačem Reumal Fojnica

Ugovor broj: 06-14-8925/16 od 18.04.2016. godine

Iznos ugovora je 315.900,00 KM

 

                                                                                  M I N I S T A R

 

                                                                                  mr.Muharem Fišo s.r.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
67 Nije bilo izmjena

Odluka o pokretanju postupka nabavke printanja 100 komada plakata ВЗ i štampanje 500 komada pozivnica
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
68 79342000 Usluge marketinga direktni sporazum Grafiden d.o.o. Sarajevo Nije bilo izmjena

Obavještenje o dodjeli ugovora – o pružanju usluga objavljivanja oglasa i obavještenja u dnevnim novinama
Napomena:

 

Obavještenje o dodjeli ugovora – o pružanju usluga objavljivanja oglasa i obavještenja u dnevnim novinama

JRJN: 79341000-6 – usluge oglašavanja

 

 

Ugovor je potpisan sa Dobavljačem Oslobođenje d.o.o. Sarajevo

Ugovor broj: 06-14-7319/16 od 11.04.2016. godine

Iznos ugovora je 16.404,75 KM

 

 

                                                                                  M I N I S T A R

 

                                                                                  mr.Muharem Fišo s.r.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
69 Nije bilo izmjena

TABELARNI PREGLED PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA U TOKU 2016. GODINE
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
70 Nije bilo izmjena

Postupak nabavke nabavka računarske opreme
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
71 30000000 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške direktni sporazum Kramer Comerv d.o.o. Ilidža 5346,60 5346,60 Nije bilo izmjena

Konacn presjek stanja sa izmjenama po ja vnim nabavkama za 2016. godinu - stanje 31.12.2016.
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
72 Nije bilo izmjena

Odluka za pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga za 2018. godinu -
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
73 55320000 Usluge posluživanja obroka direktni sporazum Izvor Bosne d.o.o. Sarajevo 500,00 500,00 Nije bilo izmjena

TABELAEINI PREGLED PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA U TOKU 2015. GODINE
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
74 Nije bilo izmjena