Tabelarni pregled realizacije potpisanih Ugovora za Javne nabavke u 2021. godini