STAT ĆEMO U ZAŠTITU NAŠIH SABORACA

Stat ćemo u zaštitu naših saboraca kako bi odbranili njihovu čast. Istina, danas dostojanstvo i čast onih koji su se borili za ovu zemlju umanjuju oni koji u trenutcima kada se stvarala naša svjetla istorija nisu bili ovdje, nisu bili sa nama na braniku domovine. 

- Neprijatelji ove zemlje njene branioce žele poistovjetiti sa sobom. No, mi im to nećemo dozvoliti, rekao je Muharem Fišo, Ministar za boračka pitanja u Vladi sarajevskog kantona na trećoj, ovogodišnjoj, Skupštni Udruženja branilaca/boraca organizatora i pokretača otpora „Patriotska liga“ općine Vogošća. Stat ćemo u zaštitu naših saboraca kako bi odbranili njihovu čast. Istina, danas dostojanstvo i čast onih koji su se borili za ovu zemlju umanjuju oni koji u trenutcima kada se stvarala naša svjetla istorija nisu bili ovdje, nisu bili sa nama na braniku domovine. Na žalost mnogi od njih su na vrlo odgovornim državnim fukcijama koje svojim radom nisu zaslužili. Moramo obraćti pažnju ko nas predstavlja i ko odlučuje o sudbini boraca. To moraju biti sključivo oni koji su se borili za ovu zemlju, oni koji su zajedno sa nama bili na prvim linijama bojišta tokom obrambeno oslobodilačkog rata u BiH 1992.-1995.godine.

- Meni je čast što sam na čelu ovog udruženja, istako je Sabit Kobiljak, prvi čovjek vogošćanski patriota. Mi čuvamo od zaborava sve ono što su istinski patrioti radili za našu domovinu Bosnu i Hercgovnu. Istina, neki koji sebi uzimaju za pravo da „kroje“ historiju mute nam odnose te tako na nivou Kantona Sarajevo još uvijek nemamo jak savez kakav uistinu zaslužujemo. Procesi koje smo pokrenuli da tu aktivnost osnažimo su pri kraju i zasigurno će dati očekivani rezultat.

Na skpštini je razmatran i usvojen izvještaj o radu udruženja za 2015., te utvrđeni pravci djelovanja u ovoj godini. Skupštini su pored delegata prisustvvali i brojni gosti iz drugih udruženja ove asocijacije sa područja Kantona Sarajevo a pored Edna Smajća, nčelnika općine Vogošća Skupštini je prisustvva Muharem Fišo, Ministar za boračka pitanja u Vladi sarajevskog kanona.