Rezultati Javnog poziva za podršku projektima pisane riječi sa tematikom iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine za 2022. godinu