Preliminarne liste za podnosioce zahtjeva za dodjelu sredstava za ostvarivanje prava na bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba u 2019.g. po po Javnom pozivu za 2019. godinu, objavljenom u listu Oslobođenje 07.03.2019.godine

Obavještavamo podnosioce zahtjeva za dodjelu sredstava za ostvarivanje prava na bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba da se PRELIMINARNE LISTE LICA ČIJI SU ZAHTJEVI POTPUNI, TE PRELIMINARNE LISTE LICA ČIJI ZAHTJEVI NE ZADOVOLJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA, NALAZE NA/U :

  • na oglasnoj ploči Kantona Sarajevo,
  • info-punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo (šalter sala Kantona Sarajevo),
  • internet stranici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo http://mbp.ks.gov.ba,

Na preliminarne liste se može uložiti prigovor u roku 21 dana od objave ovog obavještenja, isključivo u pismenoj formi na adresu: Kanton Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja, Reisa Dž.Čauševića br.1, putem protokola Kantona Sarajevo ili poštom.