PRELIMINARNE LISTE PO KONKURSU ZA DODJELU STIPENDIJA DJECI BORACA ZA 2018/19

Obavještavamo podnosioce zahtjeva za dodjelu stipendija Ministarstva za boračka pitanja, pripadnicima boračke populacije na području Kantona Sarajevo po Konkursu  za dodjelu stipendija djeci boraca – branitelja Bosne i Hercegovine sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2018/2019. godini, objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje“ 08.10.2018. godine, da se

PRELIMINARNE LISTE LICA ČIJI SU ZAHTJEVI POTPUNI, TE PRELIMINARNE LISTE LICA ČIJI ZAHTJEVI NE ZADOVOLJAVAJU USLOVE ZA DODJELU STIPENDIJA DJECI BORACA – BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI NALAZI NA/U:

  • Internet stranici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo http://mbp.ks.gov.ba;
  • Na oglasnoj ploči Fonda „IKRE“

Na preliminarne liste se može uložiti prigovor u roku od 15 dana od objave ovog obavještenja, ministru za boračka pitanja Kantona Sarajevo putem Fonda „IKRE“, izričito u pismenoj formi na adresu: Fond „IKRE“ u ulici Terezija bb, lično ili putem pošte.

Potrebne informacije se mogu dobiti u Fondu „IKRE“ u ul. Terezija bb, tel/fax.: ++387 33 444 520 i ++387 33 200 310, e-mail adresa: ikre.sarajevo@gmail.com, na info punktu Ministarstva (sala protokola Kantona Sarajevo) tel: ++ 387 33 562 273, Sektoru za boračku invalidsku zaštitu na broj telefona ++ 387 33 562 279 ili tehničkog sekretara ++387 33 562 012.