Preliminarne liste lica za ostvarivanje prava na obezbjeđenje ogrjeva u 2017.godini

Na osnovu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na obezbjeđenje ogrjeva boračkoj populaciji u Kantonu Sarajevo za 2017. godinu, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ 30.03.2017. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo

O B A V J E Š T A V A

Podnosioce zahtjeva za ostvarivanje prava na obezbjeđenje ogrjeva socijalno najugroženijim pripadnicima boračke populacije sa područja Kantona Sarajevo po Javnom pozivu za 2017. godinu, da se PRELIMINARNA LISTA LICA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE IZ JAVOG POZIVA I PRELIMINARNA LISTA LICA KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE IZ JAVNOG POZIVA ZA 2017. GODINU.

O realizaciji gore navedenog prava korisnici će biti obavješteni naknadno na prigodan način.

Potrebne informacije se mogu dobiti na info-punktu Ministarstva (sala protokola Kantona Sarajevo), tel. 033/562-273 i Sektoru za boračko-invalidsku zaštitu na broj telefona 033/562-010.