Preliminarna lista za dodjelu sredstava za održivi povratak u mjesto predratnog prebivališta za 2020. godinu

 Preliminarna lista zahtjeva podnesenih po Javnom oglasu za podnošenje zahtjeva fizičkih liea, povratničkih općina, institueija i udruženja za dodjelu sredstava za održivi povratak u mjesto predratnog prebivališta za 2020. godinu nije konačna i protiv iste može se izjaviti prigovor ministru za boračka pitanja Kantona Sarajevo u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj ploči u Kantonu Sarajevo i na web stranici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo (mbp.ks.gov.ba). Prigovor se podnosi putem protokola Kantona Sarajevo, neposredno ili putem pošte naslovljeno na Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, 71000 Sarajevo.