Odluka putem direktnog sporazuma o pokretanju postupka nabavke kancelarijskih stolica