Odluka o prihvatanju ponude za učešće na stručnom savjetovanju na temu: Primjena novog Zakona o javnim nabavkama u praksi - obrazovni seminar

Odluka o prihvatanju ponude za učešće na stručnom savjetovanju na temu: Primjena novog Zakona o javnim nabavkama u praksi - obrazovni seminar