Odluka o prihvatanju ponude ponuđača Revicon za učešće u online seminaru