Odluka o prihvatanju ponude ponuđača Kventum - poslovno edukativni centar Sarajevo za učešće državnog službenika na interaktivnom seminaru