Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke; Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2022. godinu uz primjenu e-aukcije

Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke; Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2022. godinu uz primjenu e-aukcije