Obavještenje za podnosioce zahtjeva za ostvarivanje prava obezbjeđenje jednokratne novčane pomoći u vidu prehrambenih i higijenskih artikala

Obavještavamo podnosioce zahtjeva koji su ostvarili pravo na dodjelu prehrambenih i higijenskih artikala socijalno najugroženijim pripadnicima boračke populacije sa područja Kantona Sarajevo po Javnom pozivu za 2017. godinu, da će isporuka početi 02.08.2017.godine na lokaciji Plandište bb – Ilidža, (neposredno pored samouslužne praonice u blizini crkve u Blažuju) u vremenu od 08,00 do 16,00 sati svakim radnim danom i subotom.

           Ugovorom o nabavci i isporuci prehrambenih proizvoda (artikala) i sredstava za ličnu higijenu za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2017. godinu između Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo i firme  „Boa“ d.o.o. Sarajevo, dobavljač se obavezuje da svakog korisnika telefonski obavjesti o vremenu i mjestu preuzimanja tipskog paketa sa prehrambenim proizvodima  (artiklima) i sredstvima za ličnu higijenu.

            Potrebne informacije se mogu dobiti na info-punktu Ministarstva (sala protokola Kantona Sarajevo), tel. 033/562-273 i Sektoru za boračko-invalidsku zaštitu na broj telefona 033/562-010.