Obavještenje uz Javni poziv za podršku projektima pisane riječi sa tematikom iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine za 2016. godinu

Javni poziv za podršku projektima pisane riječi sa tematikom iz perioda  odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine za 2016. godinu, predmet javnog poziva je finansiranje programa i projekata koji se odnose na realizaciju Projekta „Pisana riječ u funkciji da se ne zaboravi 1992 -1995.“, a u skladu sa Odlukom Skupštine Kantona o usvajanju Projekta „Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995. godine“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 9/06, 15/07 i 35/12). Pisana riječ osim knjiga, monografija i drugih pisanih djela obuhvata i ostale forme radova (audio i video djela i drugo).