OBAVJEŠTENJE podnosiocima zahtjeva za fmansiranje/sufinansiranje projekata obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine i perioda narodnooslobodilačkog rata 1941.-1945. godine na području

Zahtjevi za fmansiranje/sufinansiranje projekata obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti u skladu sa Odlukom o usvajanju projekta "Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995. godine" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 9/06, 15/07 i 35/12 i 29/15), Odlukom o utvrđivanju "Kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno- oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine na području Kantona Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/08), Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-32129-8/08 od 18.12.2008. godine, te Odlukom o utvrđivanju "Kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1941.-1945.godine na području Kantona Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/09), se podnose u kontinuitetu tokom cijele godine.