Obavještenej za podnosioce zahtjeva za ostvarivanje prava na obezbjeđenje ogrjeva

Obavještavamo podnosioce zahtjeva za ostvarivanje prava na obezbjeđenje ogrjeva socijalno najugroženijim pripadnicima boračke populacije sa područja Kantona Sarajevo po Javnom pozivu za 2016. godinu, da se KONAČNA LISTA LICA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE IZ JAVOG POZIVA I KONAČNA LISTA LICA KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE IZ JAVNOG POZIVA ZA 2017. GODINU, nalaze na Internet stranici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo http://mbp.ks.gov.ba. O realizaciji gore navedenog prava korisnici će biti obavješteni naknadno na prigodan način.Potrebne informacije se mogu dobiti na info-punktu Ministarstva (sala protokola Kantona Sarajevo), tel. 033/562-273 i Sektoru za boračko-invalidsku zaštitu na broj telefona 033/562-010.