Ministar Fišo razgovarao sa predstavnicima Saveza RVI KS: Zatražena decidna primjena Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja KS

Predstavnici Saveza ratnih vojnih invalida Kantona Sarajevo, predvođeni predsjednikom Ismetom Gurdom, zamoli su danas ministra za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharema Fišu da prenese svim relevatnim subjektima njihov zahtjev za decidnu primjenu Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja KS, posebno u dijelu koji se odnosi na rješavanje problema plaćanja studiranja za djecu RVI koja su upisana kao redovni samofinansirajući studenti.

„Pojedini fakulteti ne poštuju pravo koje ova djeca ostvaruju prema pomenutom Zakonu i traže od njih da lično plate troškove studiranja, takvih primjera nažalost imamo mnogo“, istakao je Gurda, ovom prilikom.

Prema riječima ministra Fiše, ovo pravo djeci iz porodica šehida i RVI u KS regulisano je našim Zakonom, kao i posebnom odlukom Vlade Kantona Sarajevo i u skladu s njihovim odredbama dužni su primjenjivati propisana prava.

Razgovarano je i o kašnjenjima u isplati dječijih doplataka pripadnicima boračke populacije te iskazano zadovoljstvo što su prethodnog mjeseca isplaćene dvije dotacije, čime je dosadašnje  kašnjenje svedeno na mjesec zaostatka.

„Do kraja godine planiramo uvesti redovan sistem isplate dječijih doplataka“, najavio je ministar Fišo.

Također su zatražili da se preliminarne liste za ostvarenje određenog prava, posebno na donaciju u građevinskom materijalu, novčane pozajmice za rješavanje stambenog pitanja, ogrijev ili stana u vlasništvo, na službenoj stranici Ministarstva za boračka pitanja KS zadrže duže, kako bi oni koji su aplicirali imali više vremena za uvid u pomenute liste.

Ministar je informisao svoje goste da su u budžetu za narednu godinu planirana sredstva u iznosu od 3 miliona KM za kupovinu stanova u vlasništvo pripadnicima boračke populacije koji čekaju na listama, jer su ostvarili pravo da na ovaj način riješe svoje stambeno pitanje.

Kada je u pitanju najavljena reorganizacija boračkih udruženja i njihovo eventualno objedinjavanje u jednu jedinstvenu organizaciju, u Savezu RVI smatraju da bi trebalo zadržati tri osnovna udruženja – šehidskih porodica, RVI i demobilisanih boraca te eventualno i udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja.

„Ovo pitanje bi se sa nivoa vlasti Federacije BiH trebalo riješiti jedinstvenim zakonskim aktom koji je u izradi, a na nama će biti da ga kao zakon višeg reda, kada se donese, dosljedno i primjenimo“, kazao je ministar Fišo.

Sastanku su prisustvovali predsjednik RVI Stari Grad Memo Murtić i predsjednik RVI Ilidža Esad Delić.