Liste lica koja ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na sufinansiranje - dodjelu novčanih sredstava za socijalnu potrebu grijanja boračkoj populaciji u Kantonu Sarajevo 2022. godine