Konkurs za dodjelu stipendija djeci boraca- branitelja Bosne i Hercegovine 2020/21

Obrasci se mogu preuzeti u Fondu “IKRE” ili info- punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo – šalter - sala ili internet  stranici Fonda „IKRE“ www.fondikre.ba.

Konkurs ostaje otvoren do 09.12.2020.godine.