Konačne liste za dodjelu sredstava za ostvarivanje prava na bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba u vidu izvođenja građevinskih radova i pružanja građevinskih usluga

O B A V J E Š T A V A

Podnosioce zahtjeva za dodjelu sredstava za ostvarivanje prava na bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba u vidu izvođenja građevinskih radova i pružanja građevinskih usluga po Javnom pozivu za 2019. godinu, objavljenom u listu Oslobođenje 07.03.2019.godine,

da se KONAČNA LISTA LICA ČIJI SU ZAHTJEVI POTPUNI, TE KONAČNA LISTA LICA ČIJI ZAHTJEVI NE ZADOVOLJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA, NALAZE NA/U :

  • na oglasnoj ploči Kantona Sarajevo,
  • info-punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo (šalter sala Kantona Sarajevo),
  • internet stranici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo http://mbp.ks.gov.ba,