KONAČNE LISTE LICA KOJI ISPUNJAVAJU I NE ISPUNJAVAJU USLOVE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OBEZBJEDENJE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI U VIDU PREHRAMBENIH I HIGIJENSKIH ARTIKALA ZA 2021. GODINU