Konačne liste lica koja ispunjavaju uslove za dodjelu stana u vlasništvo zaključno sa 04.01.2023.