Konačne liste lica koja ispunjavaju uslove za dodjelu stana u vlasništvo zaključno sa 31.08.2022.