Konačna rang lista aplikanata koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba u vidu udruživanja sredstava za kupovinu stambene jedinice