Kako bi se zaštitilo od pasa lutalica: Oko Šehidskog mezarja Kovači biće postavljena ograda

U cilju zaštite Šehidskog mezarja Kovači i njegovih posjetitelja od pasa lutalica, oko ovog kompleksa privremeno će biti postavljena ograda, najavio je ministar za boračka pitanja Kantona SarajevoMuharem Fišo. Ministar je danas održao sastanak sa direktorom Fonda Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida - Fond memorijala Nurudinom Džihom i projektantom idejnog rješenja kompleksa „Kovači“ Namikom Muftićem.

„Precizirali smo neophodne aktivnosti kako bi se što prije moglo pristupiti radovima. Cilj nam je spriječiti dalje skrnavljenje mezara i sve učestalije napade pasa lutalica na građane koji tu dolaze. Sredstva za izvođenje radova su obezbijeđena iz tekućih budžetskih rezervi, a počet će čim se okonča procedura izbora izvođača radova“, rekao je ministar Fišo.

Po njegovim riječima, prostor će ostati ograđen dok se ne pronađe adekvatno rješenje za problem pasa lutalica, a nakon što se ograda ukloni moći će biti iskorištena za ograđivanje drugih mezarja gdje je to potrebno.

 Inicijativu za ograđivanje Šehidskog mezja Kovači pokrenuli su Udruženje organizacije porodica šehida i poginulih boraca Kantona Sarajevo i Općinsko vijeće  Stari Grad na koju su svoju saglasnost dale Vlada i Skupština KS.