Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu stanova

Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za kupovinu stanova koje Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo dodjeljuje u vlasništvo ili na korištenje licima iz boračkih kategorija koji shodno važećim propisima imaju pravo na rješavanje stambenih potreba na ovakav način.
Javni poziv ostaje otvoren 16 (šesnaest) dana od dana objavljivanja poziva u dnevnim novinama (06.06.2019.g.), odnosno zaključno sa 21.06.2019.godine - petak u 15:00 sati. Javno otvaranje dostavljenih ponuda će se obaviti 21.06.2019. godine u 15.30 i istom mogu prisustvovati predstavnici Ponuđača.