Javni poziv za podršku projektima pisane riječi sa tematikom iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.godine za 2022. godinu