Javni poziv za ostvarivanje prava na obezbjeđenje ogrjeva borcima-braniteljima

Pravo na obezbjeđenje ogrjeva boračkoj  populaciji u Kantonu Sarajevo ostvaruju lica na način da će se ogrjev isporučivati na adrese krajnjih korisnika ovog prava na području Kantona Sarajevo, a na osnovu dostavljenih spiskova od strane Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, putem izabranog najpovoljnijeg  dobavaljača za nabavku, transport i isporuku donacije ogrjeva, izabranog u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Pod pojmom  ogrjeva u ovom slučaju smatra se 4 PRM ( prostorna metra ) bukovog ogrjevnog drveta I klase (komadi drveta izrezanog iz trupaca na dužinu 20-30 cm), a zatim iscjepkanih na glavinje prečnika 10-20 cm, te složenih u paletu 1 PRM ( prostorna metra).  

Prijem zahtjeva Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će vršiti od dana objavljivanja Javnog poziva zaključno sa 19.04.2017. godine.

Zahtjevi na posebno propisanim obrascima sa potrebnom dokumentacijom mogu se preuzeti na internet stranici: http://mbp.ks.gov.ba, info-punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo (šalter sala Kantona Sarajevo).